Conferences

Обикновено, конференциите се характеризират с голям брой участници. Освен това, в зависимост от темата на обсъждане, на събитието могат да присъстват и високопоставени личности. Това налага отлична организация и внимание към всеки детайл. Задължително е да се ангажира подходяща зала и техническо оборудване, както и да се осигури конфортът на присъстващите.

Защо с Аполо?
Разполагаме с отлични контакти във всички големи и първокласни конферентни зали в България и чужбина.

  • наем на конферентни зали
  • техническо оборудване
  • осигуряване на симултанен превод
  • кетъринг
  • културна програма за участницитеRequest